Günümüzde kurumun/markanın tüketici nezdindeki algısı ve itibarının şekillenmesinde asli bir rol oynayan medya kurumsal iletişimin en önemli bileşenlerindendir. Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “doğru” zamanda, “doğru” yöntemlerle, “doğru” mecrada değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Neler Yapıyoruz ?

  • Medya İlişkileri & İçerik Yönetimi
  • Kurumsal İletişim
  • Etkinlik & Proje Yönetimi
  • Blogger / Vlogger İletişimi
  • Entegre Pazarlama İletişimi
  • Kurum İçi İletişim
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • İtibar Yönetimi
  • Kriz İletişimi
  • Sponsorluk İletişimi