OPTİMUM MEDYA VE REKLAM HİZMETLERİ A.Ş
İZİNLİ KULLANICI VERİ TABANI KAYIT VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAY/AÇIK RIZA METNİ

İşbu İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti Onay/Açık Rıza Metnini kabul ederek, halihazırda Merkez Mah. Seçkin Sk. Dap Ofis Vadisi Bumerang Ofis Kat:4 Daire: 79 Kağıthane – İSTANBUL adresinde kurulu bulunan veri sorumlusu Şirketlerimiz Optimum Medya ve Reklam Tanıtım Hizmetleri A.Ş. ile paylaşılmış olduğunuz e-posta adresinize, telefon numaranıza ve diğer elektronik uygulamalara ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli elektronik ticari ileti gönderilmesini, paylaştığınız bilgilerin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve paylaşılmasını ilgili mevzuattan doğan haklarınız saklı kalmak kaydıyla kabul etmiş bulunmaktasınız.

İşbu açık rızanıza istinaden Şirketimizle paylaşmış olduğunuz veriler Şirketlerimizin Kişisel Verileri Koruma Politikasında detaylı olarak açıklandığı şekilde ve tarafınıza Şirketimizle olan hukuki ilişkiniz kapsamında sunulacak olan Aydınlatma Metni ve işbu onay metninde taahhüt edilen kapsamda kullanılacaktır.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; onayın/açık rızanın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona ermesi tarihinden itibaren, herhangi bir hukuki ihtilafın vuku bulması halleri hariç olmak üzere Şirketimiz Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklanacaktır. İşbu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirketlerimiz tarafından imha edilir veya anonim hale getirilir.

İşbu onayınızı/açık rızanızı geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzinli veri tabanından çıkış işleminiz Şirketlerimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeleri sona erdirmez, hizmet almaya devam edersiniz.