Hakkımızda

Marka İletişimi alanında yeni öykülerle yeni çağın anlatım imkanlarını bir araya getiriyor; markanın hedef kitle üzerinde rasyonel ve duygusal anlamda optimum faydayı yaratabilmesi için faaliyet gösteriyoruz.

Marka değeri oluşturmak ve bu değeri sürdürülebilir kılmak, markanın bir imaj çekirdeği etrafında örgülenmeye başladığı andan itibaren her aşaması optimal planlama ve strateji gerektiren, son derece girift ve dinamik bir süreçtir. Bir ürünü, hizmeti ya da kurumu pazarlarken kimlik ve konumlandırma gibi parametreleri yerli yerinde kullanarak tüketici sadakati yaratmak ve markayı “Uzun Erimli/Kalıcı” kılmak üzere yürütülen bu sürece, kısaca Marka İletişimi (Brand Communication) adını veriyoruz.

Bu bağlamda içselleştirilmiş bir tercih davranışı ve tüketici bağlılığını sağlayacak sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmak üzere, PR çalışmalarından dijital iletişime, sponsorluk yönetiminden prodüksiyona ve basılı mecralara dek pek çok alanda en uygun çözüm önerilerini sunuyoruz.