Tasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen Tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir.
Detaylı Bilgi

Prodüksiyon

Prodüksiyona dönüşmeyen vizyon, sadece ham hayaldir. Vizyonla birleşmiş bir prodüksiyon ise, her şeyi değiştirebilir!
Detaylı Bilgi

Etkinlik Yönetimi

Etkinlikler kendiliğinden oluşup gelişen olaylar değildir. Tüm bu organizasyonlar belirli stratejiler doğrultusunda planlanan faaliyetlerdir. Günümüzde ayrı bir öneme sahip olan etkinliği stratejik olarak yönetmek, etkinliğin hedeflenen amaca ulaşmasında en önemli etkendir.
Detaylı Bilgi

Dijital İletişim

Öyle bir çağdayız ki erken davrandıysanız tam vaktinde yakalamışsınız demektir; tam vaktinde yakaladığınızı düşünüyorsanız, çoktan geç kalmışsınızdır! Sanal âlemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital PR ve iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.
Detaylı Bilgi

Medya İletişim Yönetimi

Günümüzde kurumun/markanın tüketici nezdindeki algısı ve itibarının şekillenmesinde asli bir rol oynayan medya kurumsal iletişimin en önemli bileşenlerindendir. Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “doğru” zamanda, “doğru” yöntemlerle, “doğru” mecrada değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.
Detaylı Bilgi

İşlerimiz

ORTAKLARIMIZ